rapesco перфоратор 865 p за 63 листа метален черен

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08