bi office стенен екран 210 x 210 cm с електрически мотор

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08