торби за смет 170 l 80x110 20 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08