торби за смет с връв ароматизирани 80 l 68х85cm 10 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08