торби за смет с връв ароматизирани 35 l 55х60 cm 15 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08