торби за смет с връв ароматизирани 120 l 70х100cm 10 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08