плик бял b4 250х353 mm стикер 25 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08