пластм. гребени 8 mm до 45 листа 100 бр. прозр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08