пластм. гребени 6 mm до 25 листа прозр. 100 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08