пластм. гребени 20 mm до 240 листа бял 50 бр

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08