Дезинфектант Apolo Sept Forte 5 l

Дезинфектант Apolo Sept Forte 5 l

Изпрати запитване
Код на продукта: 170509
Марка: Apolo

Дезинфектант Apolo Sept Forte 5 l

Биоцид за дезинфекция и почистване на малки по площ, устойчиви на алкохол повърхности
Активни вещества: Алкил(C 12-16) диметилбензил амониевхлорид - 0.89 g/ 100 g;
Етилов алкохол - 70.0 g/100g
Област на приложение:

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е дезинфекция и почистване на малки по площ, устойчиви на алкохол повърхности (работни плотове, дръжки, клавиатури, оборудване, бюра, маси и др.) в здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение, социални заведения и в бита.
283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08