Връщане на стока

Връщане на стока

Уважаеми Kлиенти,

1.1. Според ЗЗП, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на:

  • Получаване на стоката от Потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
  • Сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

1.2. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на законовия срок за връщане на стока.

1.3. Като доставчик, ще възстановим на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

2.1. Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:

  • За доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална заявка;
  • За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
  • За доставка на програмни продукти, компютърни и принтерни консумативи, разпечатани от потребителя;
  • За стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;
  • За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката.

3.1. Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на Клиента. В случай, че връщането на стоки се комбинира с Логистичната карта на BGOfis.com, Клиентът следва да заплати такса 6.99 лв. с включен ДДС. Замяна на един артикул с друг, също е за сметка на Купувача, отново срещу такса 6.99 лв. с ДДС. BGOfis.com гарантира връщането на заплатената от Потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

Безплатна доставка над 60 лв.
283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08