бяло хартиено кубче delta 90x90 mm 250 л

283234632237265
485904422903-t2qtjsbuidhm3gc34a8ta1mvlaqu8n08